Gaarne dit formulier invullen en vervolgens op de knop "Verzend" klikken.

Bedrijf:
Contact persoon:
Email:
Telefoon:
Waarvoor moet de robot worden gebruikt?
  Toelichting:


Hoe zien de te hanteren objecten er uit?
  Ik stuur een schets, tekening of foto op.
  Ik geef hier een beschrijving:
 
  Maten van de objecten:
  Materialen waarvan de objecten gemaakt zijn:
Wat voor een handvaten of hanteerpunten hebben de te hanteren objecten?
  Ik stuur een schets, tekening of foto op.
  Ik geef hier een beschrijving:
 
Wat voor een zwakke punten hebben de te hanteren objecten?
  Ik stuur een schets, tekening of foto op.
  Ik geef hier een beschrijving:
 
Wat voor een detectiepunten zijn er aanwezig op de te hanteren objecten?
  Ik stuur een schets, tekening of foto op.
  Ik geef hier een beschrijving:
 
Hoe worden de te hanteren objecten aangevoerd bij de robot?
  Toelichting:
Hoe worden de te hanteren objecten afgevoerd bij de robot?
  Toelichting:
Hoe zwaar zijn de (groepen) objecten die worden aangevoerd bij de robot? Kg
Hoe zwaar zijn de door de robot te hantern (groepen) objecten? Kg
Hoe zwaar zijn de (groepen) objecten die worden afgevoerd bij de robot? Kg
Geef een beschrijving van elke gewenste handeling die de robot uit moet voeren:
 
Beschrijf de verschillende combinaties van handelingen die uitgevoerd moeten worden (volgorde):
 
Wat is de gewenste capaciteit voor elke handeling?
 
Hoe varieren de gewenste handelingen en de gewenste capaciteit op een dag, en hoe door het jaar (normaal bedrijf, maximale productie)?
 
Hoe ziet de beschikbare ruimte er uit?
  Ik stuur een schets, tekening of foto op.
  Lengte x Breedte x Hoogte (in mm):
  Van welke kant is aanvoer/afvoer noodzakelijk/mogelijk?
  Hoe is de gesteldheid van de vloer? (vlak, stevig, ankers mogelijk?)
  Is er al hardware aanwezig? Moet daarvan gebruik worden gemaakt of moet er mee worden gecommuniceerd?
  Is er (mogelijkheid tot) stroomvoorziening aanwezig?
  Zijn er andere omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden? (open lucht, temperatuur, vochtigheid stofvrij, luchtledig, brandgevaarlijk, explosiegevaar, vervuilde omgeving, etc.)


De aanvoer van de objecten bij de robot moet worden geregeld:
  door Ferdar door een ander bedrijf of zelf
De afvoer van de objecten bij de robot moet worden geregeld:
  door Ferdar door een ander bedrijf of zelf
De aanvoer van verpakkingsmaterialen bij de robot moet worden geregeld:
  door Ferdar door een ander bedrijf of zelf
De afvoer van verpakkingsmaterialen bij de robot moet worden geregeld:
  door Ferdar door een ander bedrijf of zelf
De levering van verpakkingsmaterialen moet worden geregeld:
  door Ferdar door een ander bedrijf of zelf


Moet er met bepaalde partijen worden samengewerkt? Indien ja: geef naam/email/tel/fax van de contactpersonen:
 


Welk streven heeft bij u de voorkeur:
 
Het streven naar een maximale oplossing binnen een bepaald budget
Streven naar een minimaal budget voor een van tevoren vastgestelde oplossing
  Overige opmerkingen:


U kunt bijlagen per email sturen naar: sales@ferdar.nl
of per fax naar: +31 (0)36 546 86 47